• AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HISTÓRIA
  • KONTAKT
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznam pre chovateľov psov- UPOZORNENIE

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto vyzývame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Zemplínske Jastrabie,  aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili  tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko takýto pes ohrozuje bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Zároveň Vás upozorňujeme, že ak venčíte svojho psa na verejnom mieste, ako majiteľ psa ste povinný odstrániť psie exkrementy z ulice.

Každá fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne vyzývame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich  príbytkoch.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete za psa zodpovednosť!

Zoznam aktualít

COVID 19- Nákupy pre osamelých dôchodcov nad 65 rokov COVID 19- Nákupy pre osamelých dôchodcov nad 65 rokov
COVID-19  Opatrenie ÚVZ zo dňa 29.03.2020 o otvorení prevádzokCOVID-19 Opatrenie ÚVZ zo dňa 29.03.2020 o otvorení prevádzok
Opatrenia ÚVZ zo dňa 25.03.2020Opatrenia ÚVZ zo dňa 25.03.2020
COVID 19-  Kam patria použité rúška ?COVID 19- Kam patria použité rúška ?
COVID -19  - Pokyny pre verejnosť - Čo robiť keď ste chorí ?COVID -19 - Pokyny pre verejnosť - Čo robiť keď ste chorí ?
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 18.03.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 18.03.2020
Opatrenie RÚVZ o zákaze a obmedzení prevádzokOpatrenie RÚVZ o zákaze a obmedzení prevádzok
ZMENA ÚRADNÝCH HODíN PRE VEREJNOSŤZMENA ÚRADNÝCH HODíN PRE VEREJNOSŤ
Opatrenia na zamedzenie šírenia KoronavírusuOpatrenia na zamedzenie šírenia Koronavírusu
Výsledky volieb do NRSR 2020 v obci Zemplínske Jastrabie Výsledky volieb do NRSR 2020 v obci Zemplínske Jastrabie
1 2 ... 10 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Blízke obce a mestá:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: