• AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HISTÓRIA
  • KONTAKT
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
dar- finančné prostriedky na rozvoj obce Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: ABG Trebišov s.r.o.
200.00 €
dodatok k zmluve o dodávke elektriny Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: VSE a.s.
0.00 €
poskytnutie finančného príspevku na prac. miesto Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
4473.54 €
audit 2019 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
792.00 €
rekonštrukcia kultúrneho domu - dodatok Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
všeobecne zmluvné podmienky Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
112520.32 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Partners Pro s.r.o.
420.00 €
Oprava priestorov športového klubu - II etapa Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NOVICOM s.r.o.
9324.48 €
výstavba prístupovej cesty na cintorín Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NOVICOM s.r.o.
8876.70 €
sociálna posudková činnosť Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Darina Macová
30.00 €
poskytnutie finančného príspevku na prac. miesto Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
7044.39 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
vzájomná spolupráca Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Geopark Zemplín o.z.
0.00 €
zber a preprava odpadu kategórie šatstvo a textílie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Maroš Lesičko - MMPR, s.r.o.
110.00 €
výstavba ihriska pre trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Dojuna s.r.o.
27198.00 €
dotácia na záujmové vzdelávanie mládeže Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Mesto Trebišov
65.00 €
výstavba prístupovej cesty na cintorín Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NOVICOM s.r.o.
27343.14 €
poskytnutie nádob na zber odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
rekonštrukcia domu smútku Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
zber a vývoz odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
finančný dar Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: ABG Trebišov s.r.o.
150.00 €
zriadenie elektronickej služby Business24 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
bankový účet Sporobusiness - dotácie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
balíkový účet Komunál Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
príloha - všeobecné obchodné podmienky k zmluve Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
81436.91 €
Oprava priestorov športového klubu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NOVICOM s.r.o.
10810.12 €
vystúpenie hudobnej skupiny Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Labirsky Beťare - Anna Regrútová
300.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov- vytvorené prac. miesta Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
12841.80 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
792.00 €
poskytnutie dôveryhodnej služby - vydanie certifikátu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Disig, a.s.
100.80 €
poskytnutie dotácie na opravu priestorov športového klubu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
10000.00 €
poskytovanie služieb- spracovanie podkladov k projketu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Združenie Vidiek
950.00 €
dar na reprezentačné účely obce Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: ABG Trebišov s.r.o.
500.00 €
Zhotovenie diela " Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Zemplínske Jastrabie" Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Environmentálny fond
38000.00 €
rekonštrukcia kultúrneho domu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Zhotovenie diela " Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Zemplínske Jastrabie" Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: EUREX, s.r.o.
38577.44 €
detské ihrisko Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: ENERCOM s.r.o.
9120.72 €
grantový účet Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
vývoz zmiešaného komunálneho odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
zabezpečenie vývozu triedeného Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
záujmové vzdelávanie detí a mládeže CVČ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Mesto Trebišov
0.00 €
príspevok na mentorované miesto Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
6196.74 €
zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
prenájom pozemkov Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: AGRO JOSA s.r.o.
889.00 €
vykonávanie dobrovolnickej služby Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
údržba verejného priestranstva Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Kalanová Renáta
350.00 €
dotácia na projekt " Detské ihrisko pri ZŠ a MŠ" Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ministerstvo vnútra- Okresný úrad Košice
5000.00 €
poskytnutie príspevku na projekt " Rekonštrukcia domu smútku " Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
84196.91 €
auditorské služby Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
720.00 €
poskytnutie dotácie na zníženie energetickej náročnosti OcÚ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Environmentálny fond
95000.00 €
vykonávanie dobrovolnickej služby Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dodávka mäsa do ŠJ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Cimbaľák s.r.o, IČO: 36473219
0.00 €
dodávka a montáž gastronomických zariedení do KD Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: GASTMA s.r.o.
11599.24 €
zabezpečenie hudobnej produkcie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Umelecká agentúra O.W.Music, s.r.o.
1500.00 €
uskutočnenie stavebných prác stavba " Zníženie energetickej náročností OcÚ Zemplínske Jastrabie" Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NOVICOM s.r.o.
99195.06 €
grantový účet Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
zhotovenie diela - Fitpark pre seniorov Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: AGGER s.r.o.
11038.50 €
vypracovanie komunitného plánu obce Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: MOAD s.r.o.
300.00 €
dohľad nad ochrannou osobných údajov a vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: MAHUT Group s.r.o.
0.00 €
grantový účet - Rovina Odb.: Rovina - združenie obcí
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
poskytovanie pohrebných služieb Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: ULTIMA TV. spol. s r.o.
0.00 €
ukončenie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: ULTIMA TV. spol. s r.o.
0.00 €
záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Zemplínske Jastrabie
0.00 €
poskytnutie daru Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: ABG Trebišov s.r.o.
200.00 €
jednorazový nájom priestorov Odb.: Katarína Ižová
Dod.: Obec Zemplínske Jastrabie
80.00 €
poradenstvo VO Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Lungo Mare s.r.o., IČO: 47450126
600.00 €
odber kuchynského odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančného prípevku v zmysle Výzvy Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: MAS TOKAJ ROVINA o.z.
1450.00 €
aktivačná- mos Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dotácia z prevenie kriminality - Fitpark Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ministerstvo vnútra- Okresný úrad Košice
8500.00 €
rekonštrukcia domu smútku Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: EUREX, s.r.o.
144593.82 €
vypracovanie žiadosti o NFP z programu rozvoja vidieka Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
rekonštrukcia kultúrneho domu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NOVICOM s.r.o.
144593.82 €
podpora vytvorenia prac. miest Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
3036.42 €
kontrola detského ihriska Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
0.00 €
kontrola detského ihriska Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
230.00 €
dodtaok k mluve Centrum zhodnocovania BRKO Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
havárijne poistenie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Union poisťovňa a.s.
647.00 €
vytvorenie prac. miesta Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
4048.56 €
dodávka mäsa do ŠJ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Cimbaľák s.r.o, IČO: 36473219
0.00 €
poskytnuie príspevku na vytvorenie pracovných miest Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
rekonštrukcia komunikácií Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: JANEKO s.r.o.
45896.95 €
zmluva o bežnom účte - Rovina Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
škola v prírode - ZŠ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: CK FANY s.r.o.
1729.00 €
audit Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
720.00 €
kamerový systém Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: FEDEL s.r.o. , IČO: 45538026
12705.92 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Adrián Onder - ROCKA SERVIS
0.00 €
licencie progranmov Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Remek s.r.o. , IČO: 36535605
0.00 €
príspevok na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Mesto Trebišov
65.00 €
Výmena strešných zvodov Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NOVICOM s.r.o.
5965.74 €
poskytnutie dotácie - prevencia kriminality Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ministerstvo vnútra- Okresný úrad Košice
10500.00 €
dodatok k zmluve o pripojení T com Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469
0.00 €
zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Obec Zemplínska Nová Ves
0.00 €
prac. miesto § 50 J Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
vedenie grantového účtu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
odber a zneškodňovanie kuchynského odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
dobrovolnícka činnosť Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
0.00 €
činosť IS DCOM Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
0.00 €
mentorované zapracovanie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
vykonávanie dobrovolníckej činností Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dodavka mäsa ŠJ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Cimbaľák s.r.o, IČO: 36473219
0.00 €
odber biologicky rozložitešného odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
audit Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
0.00 €
zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
dotácia na deň obce Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Košický samosprávny kraj
1000.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie " zníženie energetickej náročnosti OCU Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ing Martin HROMJÁK - MARS
2000.00 €
propagácia Odb.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Zemplínske Jastrabie
100.00 €
zber elektroodpadov Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: H+EKO, spol. s r.o.
0.00 €
odber biologicky rozložitešného odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Mesto Trebišov
0.00 €
systém združeného nakadania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
posudok na územný plán Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ing. Pavol Gurbaľ
510.00 €
prac. miesto § 54 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dodatok k zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: innogy Slovensko s.r.o. IČO: 44291809
0.00 €
odmena - autorský zákon Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: SLOVGRAM , IČO: 17310598
38.50 €
Rekonštrukcia domu smútku Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: AKVAPLAST-PLUS s.r.o.
59862.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrukcia domu smútku" Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: APRO s.r.o. Trebišov
2760.00 €
rekonštrukcia priestorov šatne Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NOVICOM s.r.o.
13576.86 €
dotácia na záujmové vzdelávanie mládeže Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Zemplínske Jastrabie
0.00 €
prac. miesto § 54 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu Z. Jastrabie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Sokol trade spol. s r.o.
129911.76 €
dar Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Enviroprojekt s.r.o.
300.00 €
prac. miesto § 54 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dodávka kotla v ZŠ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Jozef Ivan- servis plyn. zariadení
0.00 €
zneškodňovanie biologického odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrucia kultúrneho domu" Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ing Ján Staš- Projekčno- inžinierska kancelária
3350.00 €
zabezpečenie združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
zmluva § 54 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
zmluva na dobrovoľnickú Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
zmluva o pripojení k informačnemu systemu DCOM Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
0.00 €
Rozšírenie dopravného ihriska - Dopravko Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: FEDEL s.r.o. , IČO: 45538026
1101.72 €
rekonštrukcia verejného osvetlenia Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: FEDEL s.r.o. , IČO: 45538026
10003.56 €
zmluva na vypracovanie PHSR Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
950.00 €
vyperacovanie žiadosti o NFP program rozvoja vidieka Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
950.00 €
odpredaj časti vodovodu Odb.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Dod.: Obec Zemplínske Jastrabie
0.00 €
zriadenie vecného bremena - vodovod Odb.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Dod.: Obec Zemplínske Jastrabie
0.00 €
príloha PZ- postenie techniky kompostáreň Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
poistenie techniky- kompostáreň Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
278.15 €
príloha II k zmluve PZ - kompostáreň Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
príloha k PZ- kompostáreň Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
poistenie majetku- kompostáreň Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
623.78 €
obnova dediny- úprava okolia amfiteátra Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
4775.00 €
dodatok kzmluve o pripojení- DCOM Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
0.00 €
dodatok č. 5 k zmluve 004/4.2 MP/2013 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ministerstvo životného prostredia
0.00 €
potraviny ŠJ- mäso Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Cimbaľák s.r.o, IČO: 36473219
0.00 €
zmluva na posk. príspevku § 50 J Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
zmluva na dobrovoľ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dodatok č.4 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ministerstvo životného prostredia
0.00 €
dodávka techniky na projekt " Centrum zhodnocovania BRKO" Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: SOME SLOVAKIA s.r.o.
0.00 €
dodávka techniky na projekt " Centrum zhodnocovania BRKO" Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: SOME SLOVAKIA s.r.o.
0.00 €
Rozšírenie dopravného ihriska - Dopravko Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ministerstvo vnútra- Okresný úrad Košice
2100.00 €
dodávka techniky na projekt " Centrum zhodnocovania BRKO" Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: SOME SLOVAKIA s.r.o.
269400.00 €
výsadba zelene Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ing. Peter Kolár
3116.00 €
dodávka lavičiek Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: KONIMPEX s.r.o.
1659.00 €
audit Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
540.00 €
prevádzkový poriadok k projektu Centrum zhodnocovania BRKO Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: AAK -Ing. arch. Ján Katuščák
996.00 €
dopravné ihrisko Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: NOVICOM s.r.o.
16797.17 €
servis zhradnej techniky Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: DANER s.r.o., IČO: 36581542
0.00 €
dodavka prac. odevov Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: JST Zdravie s.r.o. , IČO: 36664570
0.00 €
príloha k zmluve na výstavbu kompostárne Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: GMT projekt spol. s r.o., IČO: 36484971
0.00 €
výstavba kompostárne Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: GMT projekt spol. s r.o., IČO: 36484971
297898.43 €
vyvorenie pracovných miest - § 54 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
CVC- záujmové vzdelávnie detí a mládeže Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Mesto Trebišov
0.00 €
príloha k dodatku č. 3 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ministerstvo životného prostredia
0.00 €
pripojenie do systemu DCOM Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
0.00 €
darovacia Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: ABG Trebišov s.r.o.
0.00 €
dodatok k zmluve o NFP - BRKO Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ministerstvo životného prostredia
0.00 €
dobrovolnicka činnosť Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
zneškodňovanie kuchynského odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o.
0.00 €
zdravotná služba Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Mária Naďová
0.00 €
telefón MŠ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469
0.00 €
dobrovolnicka Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dodatok k zmluve AČ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dodatpk k zmluve 43/§50j Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dodatpk k zmluve 55/§50j Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dopravné ihrisko Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ministerstvo vnútra- Okresný úrad Košice
9000.00 €
dodatok k zmluve 80/§52a Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
obstaravateľska činnosť UPN Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
500.00 €
dodatok k zmluve č. 16/2014 Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Attila Lengyel - L-STAV
0.00 €
rekonštrukcia šatne ŠK Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
dohoda 50J Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
združenie finančných prostriedkov Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Východoslovenská vodárenská spolocnosť a.s.
6465.05 €
audit Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o., IČO: 46924256
0.00 €
50J Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Cimbaľák s.r.o, IČO: 36473219
0.00 €
dodávka vody Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Východoslovenská vodárenská spolocnosť a.s.
0.00 €
školské ovocie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
chodníky Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Attila Lengyel - L-STAV
24264.32 €
UPN Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a region. rozvoja
6912.00 €
vodovod Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Environmentálny fond
157372.15 €
dobrovolnicka Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
aktivacna Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dobrovolnicka Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
163.20 €
dodatok k zmluve AČ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: HOPE FAMILY s.r.o.
0.00 €
Stavebný dozor kompostáreň Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Ing. Karol Petz
12500.00 €

Archív

zbraziť/skryť archív
Filename Size Date
An Adobe Acrobat file priloha1_k_zmluve_9 33.52 KB 2014-02-27 14:55:36
An Adobe Acrobat file zmluva_9_webexmedia 92.86 KB 2014-02-27 14:55:01
An Adobe Acrobat file zmluva_8_2014_PD_kompostaren 310.37 KB 2014-02-25 13:56:39
An Adobe Acrobat file zmluva_7_2014_geo 184.96 KB 2014-02-24 08:29:39
An Adobe Acrobat file zmluva_6_2014_CVC 42.56 KB 2014-02-24 08:29:21
An Adobe Acrobat file dodatok_k_zmluve_UPN 133.41 KB 2014-02-07 13:47:19
An Adobe Acrobat file zmluva_5_2014_BM_Centrum 296.68 KB 2014-02-03 09:33:01
An Adobe Acrobat file zmluva_4_2014_psy 170.95 KB 2014-01-30 14:04:58
An Adobe Acrobat file zmluva_3_2014_tampex 748.48 KB 2014-01-30 10:45:40
An Adobe Acrobat file zmluva_2_2014_OSO_n 411.63 KB 2014-01-21 12:55:35
An Adobe Acrobat file zmluva_27_uv_n 45.37 KB 2014-01-21 12:54:53
An Adobe Acrobat file zmluva_odpady_n 375.91 KB 2014-01-21 12:53:04
An Adobe Acrobat file zmluva_28_dobrovolnicka_n 408.77 KB 2014-01-21 12:52:37
An Adobe Acrobat file zmluva_27_uv 0 bytes 2014-01-13 08:08:36
An Adobe Acrobat file zmluva_2_2014_OSO 0 bytes 2014-01-10 12:51:14
An Adobe Acrobat file zmluva_1_2014_odpady 0 bytes 2014-01-08 09:55:11
An Adobe Acrobat file zmluva_28_dobrovolnicka 0 bytes 2014-01-02 09:04:30
An Adobe Acrobat file zmluva_27_urad_vlady 0 bytes 2013-12-30 13:26:49
An Adobe Acrobat file zmluva_26_oprava_strechy 52.43 KB 2013-12-18 15:29:41
An Adobe Acrobat file zmluva_25_novicom 77.32 KB 2013-12-02 09:56:52
An Adobe Acrobat file zmluva_24_ o_ bezodplatnom_ prevode majetku 619.17 KB 2013-10-22 12:52:46
An Adobe Acrobat file zmluva_23_kupno_predajana 30.76 KB 2013-10-15 13:11:58
An Adobe Acrobat file dodatok 174.82 KB 2013-10-15 10:01:39
An Adobe Acrobat file zmluva_22_procurement_partners 550.77 KB 2013-10-15 09:49:54
An Adobe Acrobat file zmluva_21_audit 653.43 KB 2013-09-25 15:08:23
An Adobe Acrobat file zmluva20_JGD 270.41 KB 2013-09-18 13:38:49
An Adobe Acrobat file zmluva19_hook 294.84 KB 2013-09-16 14:41:45
An Adobe Acrobat file zmluva18_hook 556.63 KB 2013-09-16 14:41:24
An Adobe Acrobat file zmluva_17_O2 204.22 KB 2013-09-11 08:32:00
An Adobe Acrobat file zmluva_16_cimbalak 274.9 KB 2013-09-04 14:06:12
An Adobe Acrobat file priloha_k_dodatku_c_1 106.4 KB 2013-09-02 10:26:34
An Adobe Acrobat file dodatok_c1_k_zmluve_oNFP 30.98 KB 2013-09-02 10:18:53
An Adobe Acrobat file zmluva_15_odpad 348.17 KB 2013-08-26 14:03:17
An Adobe Acrobat file zmluva_14_zofp_vodovod 38.35 KB 2013-08-26 13:36:29
An Adobe Acrobat file zmluva_13_speedcom 371.07 KB 2013-08-08 08:07:44
An Adobe Acrobat file zmluva_12_ environfond 482.64 KB 2013-07-03 14:43:48
An Adobe Acrobat file zmluva_10_pavlovicova_z 282.57 KB 2013-06-20 09:00:42
An Adobe Acrobat file zmluva_11_CVC 43.3 KB 2013-06-13 14:46:01
An Adobe Acrobat file zmluva_SVP 467.88 KB 2013-05-22 13:21:31
An Adobe Acrobat file zmluva _8_eparchia 89.9 KB 2013-04-29 08:21:01
An Adobe Acrobat file zmluva_50j_upsvar 278.74 KB 2013-03-27 08:22:38
An Adobe Acrobat file zmluva_6_novico 77.49 KB 2013-03-14 11:46:37
An Adobe Acrobat file zmluva_absolventska_5 389.57 KB 2013-03-12 14:00:59
An Adobe Acrobat file dodatok_k_zmluve_voda 116.31 KB 2013-03-05 14:23:27
An Adobe Acrobat file Príloha_c_2 _k_zmluve_c_4 93.34 KB 2013-02-21 15:51:44
An Adobe Acrobat file Priloha_c_1_ k_zmluve_c_4 505.37 KB 2013-02-21 15:51:33
An Adobe Acrobat file ucinnost zmluvy_4_2013 86.18 KB 2013-02-21 15:51:09
An Adobe Acrobat file zmluva_4_2013_zmluva o poskytnutí NFP - text 62.89 KB 2013-02-21 15:50:37
An Adobe Acrobat file zmluva_3_2013_darovacia 26.07 KB 2013-02-21 09:35:31
An Adobe Acrobat file zmluva_2_2013 o zámene pozemkov 27.18 KB 2013-02-15 12:47:16
An Adobe Acrobat file zmluva_1_2013 1.07 MB 2013-02-13 08:59:38
An Adobe Acrobat file zmluva19_absolventska 389.51 KB 2013-01-02 11:01:31
An Adobe Acrobat file zmluva18_chranena d 323.68 KB 2013-01-02 11:01:19
An Adobe Acrobat file zmluva_17_remek 224.93 KB 2012-11-05 08:27:03
An Adobe Acrobat file zmluva_16_audit 46.76 KB 2012-10-08 09:55:24
An Adobe Acrobat file zmluva_15_dodatok_telekom 1.27 MB 2012-09-18 08:26:54
An Adobe Acrobat file zmluva_14_komunalna 231.38 KB 2012-09-18 08:26:31
An Adobe Acrobat file zmluva_13_2012 42.12 KB 2012-08-16 10:38:40
An Adobe Acrobat file zmluva_6_2012 28.7 KB 2012-07-12 11:47:39
An Adobe Acrobat file zmluva_12_2012 106.17 KB 2012-06-25 14:48:26
An Adobe Acrobat file zmluva_11_2012_KSK 38.93 KB 2012-06-07 13:08:38
An Adobe Acrobat file dohoda_dobrov_10_2012 393.25 KB 2012-05-31 10:23:03
An Adobe Acrobat file zmluva_9_2012 51.24 KB 2012-05-31 08:46:08
An Adobe Acrobat file zmluva_8_2012 36.07 KB 2012-05-30 12:07:32
An Adobe Acrobat file zmluva_7_2012 36.15 KB 2012-05-30 12:06:43
An Adobe Acrobat file zmluva_5_2012 3.05 MB 2012-05-21 10:49:30
An Adobe Acrobat file zmluva_4_2012 630.7 KB 2012-04-16 08:33:48
An Adobe Acrobat file zmluva_2_2012 196.66 KB 2012-03-30 09:36:12
An Adobe Acrobat file dodatok_k_zmluvec3_2012 310.79 KB 2012-03-30 09:32:34
An Adobe Acrobat file zmluva_3_2012 308.49 KB 2012-03-30 09:31:50
An Adobe Acrobat file zmluva_01_2012 816.51 KB 2012-03-09 11:19:51
An Adobe Acrobat file zmluva_upn 382.45 KB 2012-01-12 10:48:26
An Adobe Acrobat file ostrozovic 842.54 KB 2011-11-21 10:48:08
An Adobe Acrobat file zmluva_apa 563.56 KB 2011-11-15 09:02:35
An Adobe Acrobat file zmluva_betostav 138.01 KB 2011-09-28 10:42:34
An Adobe Acrobat file zmluva_prevencia_kriminality 2.56 MB 2011-08-04 08:59:07
An Adobe Acrobat file zmluva_dexia_uverova 1.28 MB 2011-07-15 13:40:23
An Adobe Acrobat file zmluva_001 3.74 MB 2011-03-16 15:20:43